Home » Alternatieven?

Alternatieven?

Is er een alternatief voor de Ruimtelijke Koers?

Natuurlijk! Wij zouden graag zien dat een ander stedenbouwkundig bureau vanuit een geheel andere visie op wonen en bouwen aan een samenleving, een plan maakt dat bij Houten past. Er is al een inspirerend voorbeeld dat laat zien dat het anders kan: Manifest Houtense KoersHet kan mooier, duurzamer en met oog voor de menselijke maat. Houten verdient het!