Home » Blog » Het kon echt anders!

Het kon echt anders!

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 22:33

 

 

Beste inwoners van Houten,

 

Het was me het avondje weer wel dinsdag 26 januari jl..

De gemeenteraad bleek toch een beetje onthutst over de vraagstelling die door de referendumcommissie werd geadviseerd.

Dit terwijl men eerder juist door de referendumcommissie was gewaarschuwd waar het grote aantal amendementen en het per motie oproepen om de ontwikkeling van Noord-West voorlopig aan te houden, toe zou leiden.

Ook wij hebben als initiatiefnemers van het referendum duidelijk aangegeven dat men het voor u als inwoners nog eens extra ingewikkeld gaat maken. (zie onze brief van 25 januari aan de gemeenteraad pagina vraagstelling referendum)

Wat was er op tegen om eerst eens te wachten op een compleet beeld zodat de inwoners precies weten waarover ze zich kunnen uitspreken?

Zoals de referendumcommissie heeft aangegeven is niet uit te sluiten dat er nu tot twee keer toe een referendum moet worden gehouden. Een zeer ongewenste situatie wat ons betreft. Het liefst hadden wij helemaal geen referendum en hebben dat meer dan eens aan de gemeenteraadsleden laten weten. Volgend jaar zijn er al gemeenteraadsverkiezingen en ons voorstel was om nu geen besluit te nemen. Noodzakelijke en in gang gezette onderzoeken kunnen dan worden afgewacht. De partijen kunnen vervolgens het eigen standpunt opnemen in de verkiezingsprogramma's die dit jaar al worden opgesteld. De kiezer kan zijn of haar keuze dan mede laten bepalen door wat de partijen de kiezer voorhouden in de campagne. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan in feite een groot referendum en de nieuwe gemeenteraad heeft dan een breed gedragen democratisch mandaat en kan keuzes maken.

Voordeel van deze optie: geen verdere polarisatie maar werken aan een breed gedragen Ruimtelijke Koers waar de overgrote meerderheid van de bevolking zich in kan herkennen. Daarnaast geen tussentijdse referenda met een thans door de raad gecreerde onduidelijke situatie.

Heel jammer dat de overgrote meerderheid van de partijen, met uitzondering van ITH, SGP en Groep Aanen, niets van onze oproep wilden weten. 

Nu dus op weg naar 17 maart waar we ons als inwoners kunnen uitspreken over de Ruimtelijke Koers van de gemeente.

Er zijn alternatieven (zie pagina alternatieven). Een groep van zeven zeer betrokken inwoners van Houten hebben een Manifest opgesteld met de naam "Houtense Koers". Dat sluit naar mijn mening veel beter aan bij hetgeen we als Houten gewend zijn: De mens en het milieu centraal stellen!

Een mooi en treffend beeld vond ik het moment waarop Willem Zandbergen van de inwonerspartij ITH in de raadzaal in zijn ene hand de Ruimtelijke Koers van de gemeente omhoog hield en daarbij uitsprak: "kosten 1,5 miljoen euro". In zijn andere hand de Houtense Koers waarbij hij zei: "helemaal gratis en voor niks van eigen inwoners".

Mijn oproep aan de lezers van dit blog is: neem eens rustig de tijd en lees het Manifest van de opstellers van de Houtense Koers. Lees ook eens de commentaren van dorpsgenoten onder dit Manifest. Wat blijkt? De mensen worden hier blij van!

De raadsleden belijden met de mond wel dat ze respect hebben voor de initiatiefnemers van het Manifest. Maar als het concreet gemaakt moet worden haken ze af. De motie van de SGP, HA en ITH om dit initiatief te omarmen werd alleen gesteund door ITH, SGP, HA en groep Aanen. De coalitiepartijen laten duidelijk blijken dat ze zeer sterk de voorkeur geven aan de Ruimtelijke Koers. Een motie van mevrouw Dubbink van de PvdA om het leed voor ondermeer de bewoners rond de Molenzoom te verzachten en 'slechts' hoogbouw toe te staan tot 9 verdiepingen werd verworpen. Alleen de Groep Aanen steunde dit voorstel. ITH en SGP niet omdat zij dit nog steeds te hoog vonden en minder verstedelijking en verdichting willen maar de coalitiepartijen, CDA, GroenLinks, VVD en CU vonden 9 verdiepingen hoog nog lang niet hoog genoeg. Projectontwikkelaars moeten van hen de vrijheid krijgen om tot 14 verdiepingen hoog te bouwen en dan ook nog eens gebouwen die 'schouder aan schouder' staan. Heel dicht bij elkaar dus waarbij aan de bewoners van onder meer de Watermolen heel veel uitzicht, lucht en middag/avondzon wordt ontnomen!

Ik vind het heel jammer dat ik in dit proces tegenover het College van B&W ben komen te staan. Van huis uit ben ik zeer gezagsgetrouw en heb veel respect voor bestuurders en ambtenaren en wil graag al snel aanemen dat plannen die zij maken heilzaam zijn voor de gehele gemeenschap. Nu heb ik dat gevoel helaas niet.

Mijn vader is 20 jaar wethouder geweest van Ruimtelijke Ordening bij de eerste grote groeitaak van Houten. Samen met de stedenbouwkundige de heer R. Derks werden de bewoners in goede harmonie 'meegenomen' in een nieuwe ontwikkeling. Een 'noodrem' als een referendum was toen niet nodig. Er werd naar inwoners geluisterd. Nu lijkt er ondanks het massieve verzet geen tijd voor reflectie. De trein dendert voort........!

Nu het niet mogelijk wordt gemaakt dat ik mij als inwoner van Houten kan uitspreken over de Ruimtelijke Koers bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zal ik genoodzaakt zijn om op 17 maart naast het uitbrengen van mijn stem voor de Tweede kamer TEGEN het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers 2040 te stemmen. Ik hoop dat velen mijn voorbeeld gaan volgen.

 

Rino Jonkers


 »