Home » Blog » Waarom op deze manier?

Waarom op deze manier?

Gepubliceerd op 2 februari 2021 om 08:16

 

Beste Dorpsgenoten,

 

Toen ik de allereerste keer iets in de krant zag staan over de Ruimtelijke koers 2040, was ik gelijk enthousiast. Inwoners werden uitgenodigd voor informatieavonden, een ontwerpavond en fietstochten, en ik had er veel zin in om mee te denken over de nieuwe of aangepaste woongebieden. Helaas was ik verhinderd om mee te fietsen met de fietstocht door mijn woongebied Houten Noordwest, maar ik heb wel meegedaan met de fietstocht door het Centrum, de molenzoom en Koppeling. Hier werd op een aantal plekken onderweg stilgestaan waar mogelijk nieuwgebouwd of aangepast kon worden, en werd er uitleg gegeven. Op een meegekregen mapje kon je bij elke locatie kiezen uit 4 afbeeldingen van woongebieden met een verschillende stijl, en dit later inleveren bij het gemeentehuis. Bij de andere inspraak- en informatieavonden was er gelegenheid om bij allerlei gebieden en onderwerpen je ideeën en keuzes achter te laten, en vragen te stellen. Bijvoorbeeld over klimaatvriendelijk bouwen, groen, voorzieningen, vervoer, en woonbehoeftes voor diverse leeftijden en inkomens.

 

Er kwamen vragen van Houtenaren over o.a. het parkeerbeleid in het centrumgebied en over het wonen langs de A27. Bij de antwoorden van de stedenbouwkundige en gemeente viel het mij op dat zij er vanuit gingen dat er binnen korte tijd zoveel gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer en deelauto’s dat er daardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn, en dat er binnen korte tijd zoveel auto’s elektrisch zouden zijn dat de A27 minder overlast zou geven. Er heeft nog iemand gezegd dat de banden van alle auto’s ook voor lawaai zorgen, maar de reactie daarop herinner ik mij niet meer.

 

Na deze avonden vertrouwde ik erop dat er met alle kennis van de vakmensen en verzamelde inbreng van de inwoners een heel mooi plan uit zou komen, en keek ernaar uit om de tekeningen te zien. Tot hier het ontspannen gedeelte…

 

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik uiteindelijk het voorlopig uitgewerkte plan inzag, met schokkende tekeningen vol hoogbouw, zelfs vlak langs bestaande laagbouw en op historisch groen gebied. Het was een bestand van 158 bladzijdes, dus ik heb mijn aandacht vooral gevestigd op Houten noordwest.

 

Omdat er een flat van 5 bouwlagen aangegeven stond direct achter het rijtje eengezinswoningen waarin ik woon en het rijtje ernaast, ben ik bij alle betreffende buren langsgegaan om te vragen wat zij ervan vonden. Tot mijn verbazing was op één huis na niemand op de hoogte van de Ruimtelijke koers! De ene na de andere kon het bijna niet geloven toen ik de uitgeprinte tekeningen liet zien!

 

Dit komt omdat veel mensen de krant niet goed lezen, of niet ontvangen. Ik denk dat de gemeente beter naar alle inwoners een brief had kunnen sturen. De buren hebben allemaal mijn zienswijze ondertekend, maar ik voelde mij machteloos omdat ik merkte dat zoveel meer mensen geen idee hadden van de Ruimtelijke Koers.

Nu ben ik heel blij met de steun van de SGP, ITH en groep Aanen, en de initiatieven voor het referendum en het mooie manifest.

 

Claudia Smit (betrokken inwoner)


«   »