Home » Blog » Er was eens ......

Er was eens ......

Gepubliceerd op 5 februari 2021 om 08:26

 

 

Er was eens…..

 

Er was eens een gemeente die een toekomstvisie liet opstellen. Experts en adviseurs van gerenommeerde bureaus werkten zich samen met tal van ambtenaren in het zweet.

De opdracht was het produceren van een richtinggevende visie en strategie. Daarin moest beschreven staan waarom, waar, wanneer en hoe die gemeente zich de komende 20 jaar ruimtelijk zou willen ontwikkelen. Zelfs inwoners mochten al fietsend en memoblaadjes plakkend hun mening kenbaar maken. De kosten liepen op tot bijna 1,5 miljoen euro, maar het resultaat mocht er wezen: het ‘Concept Ruimtelijke Koers 2040’. Een brochure met 167 pagina’s tekst en mooie plaatjes én een veelbelovende ondertitel: ‘Prettig wonen voor iedereen’ aangevuld met ruim 1300 pagina's in de bijlagen.

Vanuit het land van Maas & Waal werd een jonge wethouder ingevlogen die de plannen van de gemeente ‘te vuur en te zwaard’ moest gaan verdedigen.

Aan alles was gedacht, wat kon er nog misgaan?

 

In het voorjaar van 2020 ontdekten steeds meer inwoners dat hun woonomgeving door die gemeentelijk Koers wel eens drastisch zou kunnen gaan veranderen. Het was een raadsel dat zij niet eerder lucht hadden gekregen van deze plannen. Dom! Ze hadden immers op de gemeente-site kunnen lezen dat ze in, of vlak bij, een ontwikkelgebied woonden. Dan hadden ze gewoon kunnen lezen dat er woontorens waren bedacht in hun directe omgeving en huizen vlak langs een drukke snelweg. Maar..... stedelijke verdichting, hoogbouw en fijnstof…..was dát waar inwoners vol verlangen naar uitkeken?

 

Geen nood! De gemeente nodigde een ieder uit te reageren op hun visie.

Het is nog maar een ‘concept’ en ‘adaptief’ was het credo. Dat gaf weer energie en hoop!

Ruim 400 zienswijzen werden ingediend. Voorstanders van de plannen legden dit uit als ‘betrokkenheid’. De meeste indieners zagen het als gebrek aan draagkracht.

Een reactienota van 320 pagina’s werd opgesteld. De gemeente legde vaak uit dat ze het net iets anders hadden bedoeld. Het zou vast wel duidelijk worden als ze het nogmaals geduldig uitlegden en maar bleven herhalen. In het concept werden een paar punten en komma’s verplaatst.

De gemeente gaf daarna vol vertrouwen haar koers uit handen: de leden van de raad waren aan zet!

 

140 insprekers legden aan de raad van de gemeente uit waarom ze liever een andere koers zouden willen varen. De wijze raadsleden hoorden aandachtig wat er werd gezegd, maar slechts een enkeling luisterde. Zo sleepten allen zich voort door zes avonden met digitale rondetafelgesprekken.

Er volgde nog veel meer. De wijze raad debatteerde zelf vijf winterse avonden over het koersplan en het referendum en formuleerde 80 moties en amendementen.

Menig weldenkende leek dacht dat de ruimtelijke koers inmiddels wel van zijn sokkel was getrokken, maar schijn bleek te bedriegen. Geblinddoekt ging men door met stedelijke verdichting en hoogbouw. Alleen de strijd tussen Noordwest en Oost werd nog niet beslecht.

 

Ondanks corona wisten verontruste burgers ruim 4000 handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van een raadgevend referendum over de bouwplannen. Bij gebrek aan kennis over het standpunt van hun eigen achterban stemden alle wijzen in de raad uiteindelijk in met het houden van deze raadpleging.

 

Zou de uitslag van het referendum nog kunnen zorgen voor een koerswijziging?

Mogen inwoners van deze gemeente blijven geloven in de belofte ‘prettig wonen voor iedereen!’?

Ergens in het voorjaar van 2021 zullen we het weten…..

 

André van der Snee.

 


«   »