Home » Blog » Ik voelde me in de hoge torens anoniem en weinig verbonden met mijn omgeving .....

Ik voelde me in de hoge torens anoniem en weinig verbonden met mijn omgeving .....

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 08:14

 

 

Ieder kent woningzoekenden en starters die geen huis kunnen vinden. De woningnood is hoog en de prijzen nog absurder. Mijn eigen zusje is al tijden op zoek en treft keer op keer te dure, te kleine en te veraf gelegen huizen. Ik gun haar, en al die anderen met haar, een betaalbaar huis op een passende plek.

 

Hoewel de zoektocht van mijn zusje zich zo in Houten zou kunnen afspelen, worstelt zij op de woningmarkt rond Zaandam. De woningnood is een landelijk probleem en vergt zodoende een landelijke oplossing. Helaas gaan we dit niet hier in Houten oplossen. De huizen die we hier bouwen, bouwen we niet alleen voor ons eigen woningtekort. Meer huizen in Houten zullen daarnaast niet gelijk goedkoop en betaalbaar zijn, Houten blijft een dure gemeente. In de Ruimtelijke Koers, zoals die straks voorligt bij het Referendum in maart, tracht de gemeente een oplossing te vinden voor het woningtekort. Die oplossing zoekt ze in de hoogte.

 

Voordat ik naar Houten kwam heb ik op verschillende plekken in Utrecht Overvecht gewoond. Een wijk die ongeveer 50 jaar geleden oplossing moest bieden aan de toen krappe woningmarkt. Met de beste intenties en de modernste stedenbouwkundige inzichten van die tijd is men ook toen de hoogte ingegaan. Ik ben echter nog dagelijks dankbaar dat ik nu in Houten mag wonen. Ik voelde me in de hoge torens anoniem en weinig verbonden met mijn omgeving. Het is mijn ervaring dat hoe hoger je woont, hoe minder je verbonden bent met je buren, met andere bewoners en met de stad (of dorp) waarin je woning staat. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft aan dat hoogbouw samenhangt met meer anonimiteit, mensen voelen zich onveiliger en het sociale toezicht is een stuk minder.

 

Mijn man is opgegroeid in Houten, toen ik hem leerde kennen grapte ik soms dat Houten het Center Parcs van Utrecht is. Aangelegd, netjes, groen, overzichtelijk en laag. Inmiddels jaren verder zou ik nergens anders meer willen wonen. Lopend in Utrecht of Amsterdam lijkt het me een grote uitdaging om daar mijn kinderen op te voeden. Ik ben gehecht geraakt aan de ruimte, dorpse rust, toegankelijkheid en het groen waar ik m’n kinderen veilig kan laten spelen. Dat staat op het spel in de Ruimtelijke Koers zoals deze nu is.

 

Houten is een prachtig dorp met een sterke positie in de Utrechts Regio. Uniek! Waarin elke groeitaak op bijzondere wijze is opgepakt waardoor we zelfs internationale bekendheid hebben gekregen met het fietspadennetwerk. Laten we uiteraard snel doorgaan met het ombouwen van kantoorpanden naar woningen en gezonde oplossingen zoeken op leegstaande bedrijventerreinen, maar laten we eerst goed in de breedte kijken voordat we de hoogte in gaan.

 

Laten we de kracht van Houten behouden en deze uitdaging opnieuw uniek oppakken en ons dorp op vernieuwende, duurzame wijze uitbreiden! We zijn een groot dorp waarin de stedelijke accenten zich zouden moeten beperken tot de prachtige voorzieningen zoals theater, bioscoop en middelbare scholen in plaats van flats met meer dan 4 verdiepingen.

 

Renate


«   »