Home » Blog » Ruimtelijke koers of benauwend pad?

Ruimtelijke koers of benauwend pad?

Gepubliceerd op 8 februari 2021 om 08:25

 

 

Kiezen voor Houten

Tien jaar geleden moesten we voor mijn werk verhuizen uit Oost- naar Midden-Nederland. We hebben toen allerlei mogelijke woonplaatsen verkend, zoals Nieuwegein, Utrecht (o.a. Lunetten en Rivierenwijk) , Zeist en Houten. In de wijk Nijenheim in Zeist waren royale huizen te koop. Maar de woonomgeving trok ons niet aan, onder meer door de hoge flats en de fantasieloze straten.

Na rijp beraad kozen we voor Houten. We hebben er veel gefietst en huizen die te koop stonden bekeken, vanbinnen en vanbuiten. In het Noordwesten vonden we een huis, weliswaar wat kleiner dan in Zeist, maar wel gelegen in een mooie, groene wijk. En je kunt van huis uit zo even een aardige wandeling maken, lekker uit de bebouwing, in de buurt van het tennispark en de ijsbaan. Altijd fijn, maar extra waardevol in coronatijd!

Het bleek in het algemeen goed wonen in Houten. Er is veel groen (‘Het groen omarmd´), de wijken zijn royaal opgezet, er zijn goede fietspaden. De laagbouw doet aangenaam aan. Wanneer we ouder worden, zouden we wel in Houten willen blijven, dachten we, in een geschikte seniorenwoning.

 

Benauwende koers

En toen kwam de gemeente met haar ‘Ruimtelijke koers’, onder het motto ‘Prettig wonen voor iedereen’. Een paar steekwoorden: duizenden extra huizen, hoogbouw (al dan niet getrapt), stedelijke allure en verdichting, herinrichting, o.a. van bedrijventerrein Doornkade. Bestudering van de brochure ‘Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040’ maakte ons benauwd.

Natuurlijk: er zijn woningen nodig, voor senioren en ook voor jonge starters (heeft de gemeente trouwens goed onderzocht welke behoeften aan woningen er leven bij deze bevolkingsgroepen?). En Doornkade kan wel een facelift gebruiken, dat vinden wij ook. Maar op deze manier…?

De plannen voor hoogbouw zouden het karakter van Houten in de kern aantasten. Dat geldt voor Centrum en Molenzoom, maar zeker ook voor Noordwest. En wonen onder de ‘rook’ van de A27 is gewoon ongezond; dat zouden we niemand toewensen. Zelfs op 600 meter afstand van die snelweg hebben we al aantoonbaar meer last van roet en fijnstof dan in onze vorige woonplaats.

 

Hoe lang nog?

Wanneer we nu ons omloopje maken langs de groene rand in Noordwest, vragen we ons af: hoe lang nog? We hopen dat de gemeente de ‘zienswijzen’ (lees: ‘bezwaren en protesten’) serieus neemt, en niet alleen voor de vorm inkapselt in louter optisch gewijzigde plannen. Uit de reacties blijkt dat Houtenaren massaal de opzet en het karakter van hun woonplaats waarderen. Die waardering en betrokkenheid blijken ook uit het creatieve alternatief van de ´Houtense koers´.

 

Groei-targets of menselijke maat?

‘De mens stond centraal bij de compositie van Houten,’ schrijft Robert Derks in zijn boek Het groen omarmd. Laat de gemeente dit ook bij haar plannen als uitgangspunt nemen.

 

Jan Wagner  


«   »