Home » Blog » Autoslaapdorp Houten?

Autoslaapdorp Houten?

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 08:28

 

 

In deze blog bespreek ik wat de huidige ruimtelijke koers betekent voor onze omgeving.

 

Toen Houten uitbreidde, is er voor gezorgd dat het fijn wonen, werken, winkelen en recreëren is in ons dorp. Deel hiervan is dat er ongeveer evenveel werkgelegenheid is als dat er mensen wonen. Bewoners hoefden dus niet ver te reizen, en als je dat wel deed was dat een keuze, bijvoorbeeld omdat het werk in een andere plaats nog net leuker was, of beter betaalde. En mensen van buiten Houten werkten dan bij de Houtense bedrijven, omdat het hier fijn vestigen is. Een nadeel van niet-lokaal werken is wel dat er grote stromen auto’s van en naar Houten gaan.

 

In de jaren negentig waren er ook nog niet zo veel winkels. Veel zaterdagen gingen we winkelen in Utrecht en in de avond naar het café of bioscoop aldaar. Inmiddels hoef je (ook al met internet en bezorgen) voor veel boodschappen niet meer buiten het dorp.

 

Het beleid van de gemeente lijkt nu al een tijdje een andere kant op te gaan. Voor bedrijven is het minder fijn vestigen in Houten. Als ik door het dorp fiets, zie ik leegstaande kantoorpanden. Maar voor ZZP-ers en kleine bedrijven is kantoorruimte in Houten duur en schaars. Ik zie ook nauwelijks reclame voor nieuwe midden- en kleinbedrijven die in Houten worden opgericht of hierheen verhuizen. Wel worden er, met toestemming van de gemeente, kantoorpanden omgebouwd naar appartementen.

 

De huidige Ruimtelijke Koers wil dat Houten nog meer een slaapdorp wordt. Er worden alleen woningen gepland ten koste van werkgelegenheid. Deze Ruimtelijke Koers maakt een keuze voor 23000-30000 extra autoritten per dag, ten opzichte van de ontwikkeling zonder deze Ruimtelijke Koers.

 

Daarvoor worden dan extra wegen in Houten aangelegd. En Rijkswaterstaat geeft aan dat dit dan op de snelwegen weer tot problemen leidt. Tegelijkertijd plant de gemeente Utrecht in hun mobiliteitsplan 2040 dat autoverkeer tussen de omliggende gemeenten met 40 % wordt terug gedrongen (Het aandeel van de auto moet terug van 50 % naar 30 %). Dus voorbij de gemeentegrenzen gaat dit niet goed komen. Ook leiden 23000-30000 extra autoritten per dag tot een hoop extra NO2, PMx, geluid en CO2 emissies, in een tijd waarin de rest van Nederland dit alles in het kader van het schone lucht akkoord, de omgevingswet en het klimaatakkoord zou willen verminderen.

 

Wat is het Houtense DNA ? Volgens mij is dat juist groen wonen, en in balans met de omgeving. En dat je samen met de mensen uit je dorp een gemeenschap vormt waar je elkaar ontmoet en dingen samen onderneemt.

 

Bouw dan, net als bij de uitbreiding, zo dat mensen in Houten zelf kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Denk niet alleen na over waar mensen gaan slapen, maar ook wat ze verder gaan doen, en waar. Bouw niet alleen huizen, maar zorg voor (thuis)werkplekken in de buurt. Maak het plezierig lokaal te winkelen en te recreëren. Zorg hier zowel qua inrichting als beleid voor.

De gemeente geeft aan dat de huidige Ruimtelijke Koers hier ongeschikt voor is. Ze vinden het bijvoorbeeld “niet realistisch” dat er met de huidige Ruimtelijke Koers voldoende werkgelegenheid komt voor de nieuwe Houtenaren.

 

Met alternatieven voor de Ruimtelijke Koers kunnen we voorkomen dat Houten een slaapdorp wordt waar de nieuwe bewoners alleen maar zo snel mogelijk met de auto uit willen.

 

Jan Hoogenraad


«   »