Home » Blog » Er is nog hoop ................

Er is nog hoop ................

Gepubliceerd op 12 februari 2021 om 07:50

 

 

Er is nog hoop…

 

Ruim 50 jaar woon ik in Houten en in die tijd veranderde Houten van klein plattelands dorp naar een groeikern met 50.000 inwoners. Met mijn vrouw en kinderen heb ik in verschillende wijken gewoond en wij vinden Houten nog steeds een hele fijne plek te wonen. We hebben veel contact met de mensen in onze wijk en de voorzieningen zijn hier prima op orde. Veel van onze vrienden in Houten denken er net zo over.

 

In 1994 werd ik gemeenteraadslid en mocht ik voor een periode van 16 jaar meepraten en meebeslissen over de uitgroei van Houten Zuid. In de loop van de jaren ben ik gaan begrijpen waarom en hoe Houten zo’n unieke gemeente is geworden. Voor wie het nog niet wist noem ik enkele Houtense kenmerken:

  • De unieke fietsstructuur die maakt dat je binnen de rondweg met de fiets vrijwel altijd sneller bij de bestemming komt dan met de auto.
  • Een rondweg met één inprikker per wijk zodat er alleen bestemmingsverkeer in de wijk rijdt (in veel buurten spelen de kinderen op straat).
  • Veel woningen met tuin, weinig hoogbouw en in elke wijk een goede mix van huur en koopwoningen.
  • Veel groen in én tussen de wijken, speelplekken voor de kinderen, basisscholen dichtbij een park.
  • In 7 minuten met de trein in Utrecht en goede aansluiting op de snelwegen.
  • Een geweldig mooi buitengebied om te wandelen of fietsen.

Bij de start van Houten Zuid is dan ook besloten om de bestaande kwaliteiten van Houten Noord over te nemen en waar mogelijk nog verbeteringen door te voeren.

 

Eigenlijk is het best bijzonder te noemen dat de bestuurders van de gemeente Houten het ruim 40 jaar lang eens waren over deze uitganspunten en dat met grote meerderheid werd vastgehouden aan de Houtens kwaliteitsnorm. Al deze bestuurders waren trots op de kwaliteit van Houten.

 

Geschokt

Hevig geschokt was ik toen de gemeente in 2020 naar buiten kwam met de Ruimtelijke Koers. Deze visie strookt totaal niet met het huidige Houten waar we met zo veel plezier wonen. Te veel gericht op hoogbouw, flats langs de A27, weinig groen, minder parkeerplaatsen, voor huurders alleen nog appartementen etc etc.

Om het verhaal iets op te vrolijken staan in de Koers voorstellen die leuk klinken maar die echt nóóit kunnen worden gerealiseerd omdat ze onbetaalbaar zijn (overkapping A27, fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, nieuwe busverbindingen, diverse recreatieve routes naar Vianen en Bunnik)

Mijn samenvatting van deze Ruimtelijke Koers: on-Houtens, veel te stads en kapitaalvernietiging.

 

Is er nog hoop?

Het bureau dat de Koers heeft opgesteld refereert in haar toelichting bij de plannen aan stadse projecten in Rotterdam en Schiedam en begrijpt totaal niets van het Houtens DNA.

Het college heeft weinig gevoel voor de geschiedenis van Houten en weet onvoldoende wat er leeft onder de inwoners (te verklaren doordat de collegeleden vrijwel allemaal nog maar kort in Houten wonen).

Maar gelukkig hebben we een gemeenteraad die onze vertegenwoordigers zijn, die goed luisteren naar de inwoners (dat zijn tenslotte hun kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022) en die begrijpen dat de Ruimtelijke Koers totaal niet past bij Houten.

Ik stem bij het referendum op 17 maart tégen de Ruimtelijke Koers en heb goede hoop dat de gemeenteraadsleden de uitslag van het referendum serieus nemen. De Raad heeft tenslotte het laatste woord.

 

Reni Lubberdink


«   »