Home » Blog » Het kan beter, mooier en groener, ook aan de Molenzoom!

Het kan beter, mooier en groener, ook aan de Molenzoom!

Gepubliceerd op 19 februari 2021 om 08:09

 

Beste Houtenaren,

 

Wij wonen inmiddels ruim 35 jaar naar volle tevredenheid aan de Watermolen in Houten. Toen we er kwamen wonen was de Montessorischool net opgeleverd, keken we uit op de prachtige lintbebouwing van de Odijkseweg, was het gemeentehuis nog gevestigd aan de Standerdmolen en bestond de rest van de Molenzoom uit grasland en wat fruitbomen.

Houten is sindsdien flink gegroeid. In onze directe woon- en leefomgeving hebben wij al heel veel veranderingen meegemaakt. Daar kunnen we wel tegen; we zijn eraan gewend. En tot op heden is dat steeds op een goede manier verlopen. Een enkel incident daargelaten waarbij we uitdrukkelijk voor onze belangen moesten opkomen. Maar dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Maar dat gevoel, dat het uiteindelijk wel goed komt, heb ik nu absoluut niet meer.

Een prettige woon- en leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Daarom voel ik mij als bewoner zeer betrokken bij de ontwikkeling van Houten en vind het belangrijk daaraan een bijdrage te leveren. Ook ik heb meegedaan aan verschillende onderdelen van het participatietraject. De kater was vervolgens groot toen ik de Ruimtelijke Koers zag. Wat daar geschetst werd als toekomstige ontwikkeling van Houten sloeg werkelijk alles. Ik herkende mij er totaal niet in terug en sta daarin niet alleen.

Laat een ding duidelijk zijn. Dat er gebouwd moet worden staat buiten kijf. Voor starters en doorstromers, voor jong en oud. Ik gun iedereen een betaalbare woning. Maar niet op de manier zoals dat nu wordt voorgesteld in de Ruimtelijke Koers. Een hofje voor ouderen zou perfect passen op de Molenzoom. Maar dat kan niet volgens onze bestuurders, want er moet verstedelijkt en verdicht worden. En voor jongeren zijn er toch ook andere alternatieven dan 12 hoog achter? Bovendien zullen mensen in het post-Corona tijdperk andere woonwensen hebben dan nu. Als je denkt dat het blijft zoals het nu is, bouw je voor het verleden in plaats van voor de toekomst.

En wat te denken van de Houtenaren die al jarenlang naar tevredenheid aan de Molenzoom wonen. De verstedelijking en verdichting zoals die nu gepresenteerd wordt is een forse inbreuk op hun woon- en leefomgeving. Kom maar eens langs. Wandel bijvoorbeeld maar eens via de Watermolen, de Rosmolen en Achterom naar het Rond en vraag je maar eens af wat die bewoners vanaf de rooilijn voor hun deur krijgen. Wat hun uitzicht wordt als de Molenzoom schouder aan schouder volgebouwd wordt. Aan de belangen van die mensen wordt volstrekt voorbijgegaan. De Ruimtelijk Koers heeft het over ‘Prettig wonen voor iedereen!’ Maar ook wij willen prettig blijven wonen!


We zijn niet tegen bouwen in de Molenzoom, maar niet zo hoog, zo veel en zo massaal. En dat kan …… het kan beter, mooier en groener. Het Manifest Houtense Koers laat zien dat het anders kan. Ook aan de Molenzoom. Maar dan moet het wel opgepakt worden en een eerlijke kans krijgen. Stem daarom TEGEN bij het referendum.


Bert Smith


«   »