Home » Blog » Het kan anders

Het kan anders

Gepubliceerd op 15 februari 2021 om 08:30

Het kan anders!

 

Twee jaar geleden zijn mijn vriend (31) en ik (27) vanuit de Utrechtse binnenstad naar Houten verhuisd. We zijn bewust op zoek gegaan naar ons eigen "grote-mensen-huis" met ruimte voor gezinsuitbreiding, een fijne grote tuin en in een gemoedelijke omgeving. We kwamen al snel uit in Houten en genieten hier dan ook volop van het dorpse karakter en het vele groen.

Van de plannen om Houten ingrijpend te veranderen waren wij toen nog niet op de hoogte, dit hebben wij pas veel later gehoord via oplettende buren. Dat de Molenzoom verbeterd kan worden en de woningbehoefte hoog is, begrijpen wij. De half leegstaande kantoorpanden kunnen veel beter benut worden als ze omgebouwd worden tot woningen. We zijn dan ook niet tegen bouwen en het beter benutten van de ruimte, maar de bouwplannen in de huidige ruimtelijke koers zijn buitenproportioneel. Er wordt alleen gedacht vanuit het oogpunt van nieuwbouw: zo efficient en duurzaam mogelijk, heel veel woningen bouwen op een klein aantal vierkante meters. De aansluiting van deze massale bouwplannen op de huidige wijken wordt niet voldoende belicht en ook over de gevolgen van toenemende (verkeers)drukte wordt een verkeerd beeld geschetst in de huidige koers.

In de ruimtelijke koers ligt de focus voornamelijk op het bouwen van appartementen voor de woningbehoefte van starters en ouderen. Wij, als starters, zien dat veel van onze vrienden juist niet op zoek zijn naar een appartement 12-hoog achter, maar naar een fijn "grote-mensen-huis" met ruimte en een tuin, waarvoor wij ook naar Houten zijn gekomen.

 

Maar het kan anders!

Zo beschrijven inititatiefnemers een alternatief: Manifest Houtense koers. Hierin wordt een plan uitgewerkt voor het verwezenlijken van voldoende woningen met meer focus op bouwen in menselijke maat en het creëren van een gezonde leef- en woonomgeving.

 

Wij stemmen "TEGEN" bij het referendum over de ruimtelijke koers, omdat er een beter alternatief is om voldoende woningen te bouwen met behoud van het Houtens DNA. We hopen dat jullie met ons mee stemmen!

 

Margit Bleijs 


«   »