Home » Blog » Laat u niets wijsmaken: hoogbouw is echt niet de enige oplossing voor de woningnood. Dat is een ouderwetse en achterhaalde gedachte.

Laat u niets wijsmaken: hoogbouw is echt niet de enige oplossing voor de woningnood. Dat is een ouderwetse en achterhaalde gedachte.

Gepubliceerd op 22 februari 2021 om 11:24

 

Wij, moderne mensen, hebben het allemaal nog een beetje in ons volgens stedenbouwkundige Derks, die het huidige Houten heeft ontworpen: iets van de jager, de plukker, de verzamelaar, de boer(in) die land ging verbouwen, de burgers en buitenlui die elkaar rond de markten ontmoetten. Een goede stedenbouwkundige weet dat en houdt daar rekening mee in zijn ontwerpen. Dat de mensen ergens moeten kunnen aarden en mét elkaar kunnen leven. Vanuit die gedachte is Houten getekend en het heeft gewerkt: wij wonen in het groen en ontmoeten elkaar.

 

Er zijn in het verleden niet alleen woningen gebouwd; in Houten is aan een samenleving gebouwd. Iets om te koesteren, zou je zeggen.

 

De gemeente Houten is nu helaas een andere koers gaan varen. Men is in zee gegaan met een ‘urban planner’ uit het hoogstedelijk milieu. Eerder maakte dit bureau bouwplannen voor onder meer Schiedam en Zaandam: grote steden in een andere streek met een ander karakter en een andere historie dan Houten. Die keuze wreekt zich nu en dat voel je aan alles: het past niet, het wringt. En ook al doen we er een bouwlaag af (of twee of drie) of al voegen we een strookje groen toe, het zal blijven wringen.

 

De Ruimtelijke Koers past eenvoudigweg niet bij Houten en niet bij de prachtige Kromme Rijnstreek. Met de keuze voor massale hoogbouw dicht op elkaar ademt het verstening en verstedelijking. Veel flats (op 11 plaatsen zelfs tot 14 hoog) met plinten eronder: de Vogelaarwijken staan er vol mee. De GGD waarschuwt niet voor niets: “hoogbouw wordt gekenmerkt door anonimiteit, saaiheid en eenzaamheid”.

 

Waarom dan toch dit plan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er is toch participatie geweest? Is er dan niet naar de inwoners geluisterd?

 

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat ook dáár een schoen ernstig wringt: de bewoners zijn wel uitgenodigd om hun mening te geven maar tot op de dag van vandaag ben ik niemand tegengekomen die maar íets heeft teruggezien van hetgeen hij/zij heeft ingebracht. Integendeel, men was verbijsterd toen het plan werd gepresenteerd. Daarmee zijn niet alleen de bouwplannen on-Houtens maar is ook het participatieproces op een on-Houtense manier verlopen. Laatst hoorde ik de landelijke lijsttrekker van de PvdA, mevrouw Lilianne Ploumen, vertellen dat daar waar in bestaande wijken wordt gebouwd, dat altijd in overleg met de bewoners zal moeten plaatsvinden. Hier is het tegenovergestelde gebeurd. Bij het gemeentebestuur van Houten hebben ruim 400 zienswijzen van ca. 1000 inwoners, veel deskundige insprekers bij de RTG’s, 4000 handtekeningen voor een referendum en een zeer kritische GGD helaas nog niet tot enige reflectie geleid.

 

Zit de Ruimtelijke Koers dan zó degelijk en goed in elkaar dat het überhaupt niet nodig is om het plan nog eens tegen het licht te houden? Welnee, integendeel:

  • er is geen financiële onderbouwing terwijl het wel een erg duur plan is (het plan vermeldt zelf dat het onbetaalbaar is zonder steun van derden);
  • de gemeente Houten krijgt zelf geen regie, alle spelregels ten spijt. De regie komt bij de grondeigenaren en de projectontwikkelaars. Die dienen echter hun eigen belang en niet het algemeen belang;
  • er is geen enkel onderzoek gedaan naar de woonwensen van de Houtense inwoners van 30 jaar en ouder. Daardoor zal er worden gebouwd wat de projectontwikkelaars wenselijk vinden in plaats van wat de inwoners wenselijk vinden.

 

Maar onze jongeren dan, hoor ik u denken? Is de Ruimtelijke Koers voor hen niet dé oplossing? Nee, het eerlijke verhaal is dat onze jongeren voor een huis in de sociale huursector geen voorrang hebben boven de inwoners uit 15 buurgemeenten. De huisvestingsverordening staat dat niet toe. Wij bouwen voor de regio; niet alleen voor ‘onze Houtense jongeren’.

 

Laat u niets wijsmaken: hoogbouw is echt niet de enige oplossing voor de woningnood. Dat is een ouderwetse en achterhaalde gedachte. Het kan anders, sneller en ook veel duurzamer. Houten verdient dat. We kunnen ons in Houten blijven onderscheiden met kwaliteit en groen en toch evenveel woningen bouwen. Het kan, maar daar is wel een andere visie op bouwen voor nodig en meer besef van de historie en de cultuur van Houten en de Kromme Rijnstreek.

 

Verstening en verstedelijking is geen noodlot wat ons treft. We hebben een keuze en het kan ook anders. We kunnen in Houten ook nú weer op een eigentijdse en onderscheidende manier verder bouwen aan ons mooie dorp.

 

Ik kies daarom op 17 maart a.s. TEGEN het raadsvoorstel van de Ruimtelijke Koers.

Houten is het waard.

 

Ellen Standhardt-Jonkers


«   »