Home » Blog » Ik ben boos en kies voor beter

Ik ben boos en kies voor beter

Gepubliceerd op 4 maart 2021 om 08:07

Ik ben boos en kies voor bete

 

Als burger en al 43 jaar woonachtig in Houten-noord, geef ik graag mijn mening over de plannen van de ruimtelijke koers.

 

Nieuwe woningen bouwen is nodig.

Dit bouwen heeft in heel Nederland vanaf de financiele crisis, dus vanaf 2008, stil gelegen. Met ontslagen, zzp-constructies, failliete bouwbedrijven tot gevolg, en vooral nu, de zichtbare woningbehoefte. Die situatie is in heel Nederland hetzelfde en het lijkt alsof ambitieuze gemeenten nu graag met de eer strijken om de eerste te zijn: in het Rapport ‘Utrecht Nabij’ van 25 november jl. staat een perspectief van de Metropool Utrecht tot 2050 toegelicht en we lezen op pagina 72: “In de Ruimtelijke Koers Houten (ruimtelijke visie tot 2040) heeft de gemeente vastgelegd dat de toekomstige groei van Houten grotendeels wordt opgevangen rondom het station en een nieuwe gemengde woon-werklocatie aan de noordwestkant van de stad”. Was dit de ultieme kans om een wit voetje te halen? Om Houten als het beste jongetje van de klas als eerste het huiswerk af te hebben? 

 

Betaalbare woningen zijn nodig.

Maar hoe moet dit nu met de op holgeslagen marktwerking, waar de prijzen voor starters alleen haalbaar zijn als je samen een yuppen salaris verdient? En er een gigantisch tekort is aan sociale woningbouw omdat de laatste regeringen hierin, na 2008, niet geïnteresseerd leken? Wordt de jonge starter geen luchtkasteel voorgehouden omdat het gewoonweg onmogelijk is om betaalbare woningen te bouwen en toe te kennen? Ook omdat Houten alle woning aanvragen van buiten Houten moet behandelen? 

In Houten is de sociale woningbouw heel integer geïntegreerd binnen de vrije sectorstraten en -pleinen. Geen clusterbouw, maar ingevlochten in wat mogelijkheden tot ‘samen leven’ ongecompliceerd maakt. Op dit moment zijn er 50.000 inwoners die vreedzaam en gelukkig genieten van groen en grond. Zowel in de verbeelding als in de werkelijkheid, want waar en hoe je in Houten ook woont, je hebt allemaal uitzicht op groen en ruimte. Ik kan erover meepraten want ik breng soms voor een goed doel, bij gezinnen met weinig inkomen, spullen voor kinderen rond. Ik ken de verborgen straten en appartementen van Houten. Het is indrukwekkend hoe de verschillende levensstijlen in elkaar gevlochten zijn. Hulde aan de stedenbouwers van toen en de volharding van de toenmalige B&W en de gemeenteraad! 

 

Maar hoe kan Houten dan wel doorgroeien?

Want, zien we nu ook niet de beperkingen van het door Derks bedachte stadsmodel?

  • Dat de gemeente te weinig geld binnen krijgt voor de algemene middelen en er daarom voor kiest 11 flats van 14 hoog neer te zetten wat een flinke duit in het WOZ-laatje oplevert?
  • Dat de inbreidingslocaties die vrij komen doordat er niet meer zoveel scholen nodig zijn, prachtige locaties voor ‘krasseknarren’ kunnen opleveren, maar de gemeente geld aan de m2 wil verdienen omdat dit de laatste stukjes eigen grond zijn? En er dus liefst zo hoog mogelijke appartementen complexen worden gedroomd door B&W en het ambtenarenkorps en zij daarin volharden?
  • Dat de verkeersinfrastructuur voor verkeersinfarcten gaat zorgen als het Centrum en De Molenzoom met honderden appartementen worden uitgebreid?
  • Dat er te weinig vrije sector appartementen in’t Rond gerealiseerd zijn waardoor de ’t Rond nooit de levendigheid zal krijgen die het verdient?
  • Dat alle inwoners van Houten zo van het sprankelende Houten zijn gaan houden en zich daarom betrokken voelen bij de participatie van de aangekondigde ruimtelijke koers en meefietsten? Maar later een dode mus in de ‘goodiebag’ aantroffen? 

 

Ik voel me daardoor niet serieus genomen en werd daar boos van. Niets van de goede ideeën die zijn ingebracht in de groepen, waaraan ik en mijn echtgenote meegedaan hebben, is te lezen in de honderden pagina’s. Niets gedaan met de roep om het plan in kleinere stukjes te delen zodat het te begrijpen en te overzien blijft. Het college heeft niets gedaan met alles wat 70 burgers in de rondetafelgesprekken ingebracht hebben. Het lijkt liever een vrijbrief aan de projectontwikkelaars te willen geven en neemt zelf geen regie. Geldverslindend ook nog die participatie zonder oren die luisteren (kostte de voorbereidingen tot de documenten bij elkaar geen 1,5 miljoen gemeenschapsgeld?). 

 

Daarom ben ik langs de deuren gegaan en heb handtekeningen opgehaald. In de corona tijd nota bene, want er waren handgeschreven handtekeningen nodig om een referendum te kunnen laten starten. Nee, de gemeente stond niet toe dat er in de corona tijd digitale handtekeningen werden verzameld. Mij liepen de rillingen over de rug toen een mevrouw mij in de deuropening zei: ‘ik teken graag, maar mijn man niet want die ligt ziek in bed. Hij heeft corona’…

 

Wat bezielde mij dat ik mijn eigen gezondheid voor handtekeningen in de waagschaal legde? Wat bezielde de gemeente om zich niet in te leven in een redelijke vraag van burgers en zich niet ten volle inspande om uitvoerbare en corona-proof een procedure op te zetten? 

 

Ik werd nog bozer. Heb alle RTG’s gekeken en antwoorden van de kapotte grammofoonplaat gehoord.

Maar waar sta ik nu? Hoe verbaasd ben ik als ik een, niet in Houten wonende, ondernemer van de Doornkade spreek die nog niets over de Ruimtelijke Koers en de consequenties daarvan voor zijn bedrijf van de gemeentege hoord heeft? Dat ik bij een medisch centrum op de Molenzoom hoor dat de wethouder al langs geweest is voor een gesprek over verplaatsing? Dat terwijl de bereikbaarheid van de medische voorzieningen juist op de Molenzoom een eerder politiek speerpunt was in 2016? Om niet vanuit “louter grondexploitatie (economie) maar vanuit welzijn en leerbaarheid” te ontwikkelen? 

 

Het voelt nu als ‘hart tegen hart’, terwijl we allemaal zo'n groot hart voor Houten hebben. Maar ik ga de nieuwe referendum posters weer in mijn wijk rondbrengen, want meer huizen in Houten: prima. Maar wel met een minder B.V.Houten gericht verdienmodel. Maak de belangen van de projectontwikkelaars transparant alsjeblieft. De burgers kennen de wereld waarin we vandaag de dag leven. Dat is eerlijk met burgers omgaan. We weten allemaal dat binnenstedelijk bouwen heel erg duur is. Praat met de burgers op basis van gelijkwaardigheid, we merken het wanneer we dom gehouden worden. 

Ik kies voor beter. Ik ga voor de voortgang van ons Houtense ‘samenleef’ model en stem tegen de ruimtelijke koers op 17 maart. Ik roep u op om dit ook te doen.

 

Ben Frowijn


«   »