Home » Blog » Woningbouw en betaalbaarheid

Woningbouw en betaalbaarheid

Gepubliceerd op 24 februari 2021 om 07:49

 

In de Ruimtelijke Koers 2040 is vooral gekozen voor appartementen, 2000 in woontorens in Noordwest en binnen de rondweg 2600. Hoogbouw tot 14 bouwlagen moet zorgen voor voldoende betaalbare appartementen. Maar er zijn tegenwoordig allerlei regelingen, o.a. voor starters, daarvoor hoef je niet zo hoog te bouwen. De hoge grondprijs speelt uiteraard een rol, maar dat is niet de enige factor. Kijken we naar klimaat- en energiedoelen, dan valt hoogbouw ongunstig uit.

Een vergelijking tussen een flat van 14 hoog en 2 van 7 hoog met samen dezelfde hoeveelheid woonoppervlak, geeft het volgende beeld:

  • Voor 14 hoog is ook veel ruimte nodig, denk aan bezonning van belendende panden. Daarom is een wijk als Utrecht Overvecht – overigens maar 10 hoog – zo ruim opgezet met veel groen en waterpartijen.
  • De bouwkosten van de flat van 14 hoog zijn veel hoger dan die van 2x7 hoog, omdat alles veel zwaarder uitgevoerd moet worden; dragende constructie, liftkabels, …. etc. Ook de energiekosten in de gebruiksfase zijn hoger door zwaardere pompen e.d.
  • Onder de 2x7 flats kun je tweemaal zoveel parkeerruimte maken. Parkeren bij de hoge flat vergt meer openbare ruimte en/of parkeren in een kelder, maar dat laatste is prijzig.
  • De verhouding dakoppervlak - woonoppervlak is erg ongunstig bij de hoge flat: er moet elders veel ruimte worden opgeofferd voor zonnepanelen of windmolens.
  • De verkeersdruk is dubbel zo groot bij een flat van 14 hoog.

 

Twee andere relevante aspecten zijn:

  • Hoogbouw is slecht voor het welzijn en de sociale cohesie. De kosten daarvan komen ten laste van de gemeenschap.
  • 50% van de grond in Houten oost is van de gemeente, terwijl dat in Noordwest en binnen de rondweg niet zo is, waardoor de grondexploitatie van Oost veel gunstiger uitpakt dan in de Ruimtelijke Koers.

 

Met het oog op betaalbaarheid en duurzaamheid is het dus veel beter om in Oost de wijk Krommerijnpark te creëren, met wonen ‘onder de zonnepanelen.’ Omdat er een business case is, is er geld voor een groene en waterrijke wijk. Voor een landschapspark in Oost zonder woningbouw is dat er niet.

 

In het Krommerijnpark ontstaat optimale leefomgevingskwaliteit en er kunnen meer woningen gebouwd worden dan in Noordwest. Daardoor hoeft er binnen de rondweg minder hoog en verdicht gebouwd te worden, wat beter past bij de bestaande bebouwing. Bijkomend voordeel van minder hoge bouw is dat milieuvriendelijker houtskeletbouw probleemloos kan worden toegepast.

 

Linda Flipse


«   »