Home » Blog » Referendum: voor inwoners kleine kernen GEEN Ver-van-mijn-bed-show.

Referendum: voor inwoners kleine kernen GEEN Ver-van-mijn-bed-show.

Gepubliceerd op 27 februari 2021 om 07:26

 

Waarschuwing vooraf: Bij mijn afscheid van de gemeente Houten in 1998 tekende Robert Derks een idee met mijn naam: een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal in het verlengde van het Elpad. Hij schreef er bij: “Nalatenschap met perspectief”. In te zien bij mij: 26 jaar ambtelijk betrokken geweest bij de uitgroei van Houten.

 

Nu 23 jaar later: Er staat in het ruimtelijk kader een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal! Hoewel door de deskundigen de locatie in het verlengde van het Elpad naar Houten zuid is voorgesteld (blz. 32 en 33) gaat de uiteindelijke tekening uit van het verlengde van de Veerwagenweg! Wat? Waarom? Met aan de ene kant 2 boerderijen en de andere kant 3 woningen? Weten die inwoners daar van? Hebben ze een idee hoe hoog een fietsbrug over het kanaal moet? Kijk maar naar de fietsbrug bij de Plofsluis.

 

Toen ik mijn idee dropte was Schalkwijk nog gewoon een agrarisch dorp. Hoe veel agrariers zijn er nu nog over? Toen was er nog nauwelijks recreatie in de uiterwaarden bij Tull en ‘t Waal. Er waren geen klompenpaden vanaf Fort Lange Uitweg; geen Reinaerde betrokken bij de exploitatie van dat Fort. Was Fort Honswijk nog niet door de gemeente aangekocht. Was het eiland van Hagestein een enclave bereikbaar vanaf de Houtense kant in een andere provincie en andere gemeente met caravanstalling in de voormalige loodsen waar ooit stenen waren gedroogd.

Maar de ruilverkaveling maakte een fiets/wandelverbinding mogelijk van de Kanaaldijk zuid via de voormalige vuilstort Van der Eijk (nu het verdronken bos) naar de Waalseweg en via de boerderij Voorzorg naar de Lekdijk.

Zo was het toen mijn idee (veel te vroeg, maar met perspectief) opborrelde. Houten-zuid stond in de kinderschoenen. De fietsbrug tussen het Park Schoneveld over de rondweg zelfs nog niet getekend. Ja die fietsbrug om al zingend langs het kanaal te fietsen of te lopen met aan de overkant het Elpad.

 

En nu? Wat een recreatiemogelijkheden tussen Lek en het Amsterdam Rijnkanaal! Wat een potentie daar nog aan toe te voegen. Dit deel van de Hollandse Waterlinie uit te nutten.

Het eiland van Hagestein ligt nu in dezelfde provincie, maar in een andere gemeente. Het was (is?) te koop voor een recreatieve ontwikkeling.

Wat zou een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal Houten dichter bij deze recreatiepotentie brengen! En omgekeerd: de exploitatiemogelijkheden daarvan bevorderen. Kijk maar eens naar de lyrische bewoordingen waarom binnen 2,5 kilometer van de bebouwing van Houten natuur- en recreatiegebieden toegevoegd moeten worden (blz. 62). En uiteraard de wisselwerking: u bent uit de kleine kernen sneller in Houten.

 

De locatiekeus Ruimtelijk kader van de fietsbrug.

Mijn idee uit 1998 en de adviezen van de deskundigen van nu zijn terzijde geschoven. De fietsbrug moet in het verlengde van de Veerwagenweg komen (hoe ? Vraag mijnerzijds) om zo snel mogelijk naar Hajé af te buigen dwars door de als weidevogelgebied aangewezen polder om daarna op een nog nader te bepalen wijze te worden verbonden met de gemeente Vijfheerenlanden. Ja nu in dezelfde provincie gelegen. De motivering van deze keus staat op blz. 82: Zoals opgenomen in de Regionale Fietsvisie 2.0 van de U10.”.

 

Liever een snelle verbinding met Vianen en achterland, dan een snelle verbinding met de potentie van onze kleine kernen Schalkwijk en Tull en ‘t Waal?? Begrijpt u nu dat het voor inwoners van deze dorpen geen Vervanmijnbed show is. Het referendum gaat ook over uw toekomst!

 

Wat niet in het ruimtelijk kader staat!

Op dit moment zijn gemeenten gezamenlijk op zoek naar locaties voor windmolens en zonneparken. Regionale Energie transitie. Maar als je dat leest dan is het eigenlijk zo iets van: "de doelstelling in aantallen molens en hectares zonnepanelen ligt vast. Wij kijken waar belemmeringen zijn om vervolgens de niet benoemde gebieden aan te wijzen".

Wij doen dat met een aantal gemeenten die ten oosten van ons liggen, oftewel het waardevolle Krommerijngebied en de Utrechtse Heuvelrug. In juli dit jaar (ja binnen 5 maanden) moet de gemeenteraad de plekken aanwijzen! Benieuwd hoeveel plekken er dan nog in beeld zijn?

 

Inwoners van de kleine kernen van onze mooie gemeente: Let op uw saeck! Inwoners van Houten: denk eens na over de beste fietsverbinding over het Amsterdam Rijnkanaal. Maar vooral: stem!!

 

 

Wim Haan 


«   »