Home » Blog » Een stukje DDR in Houten

Een stukje DDR in Houten

Gepubliceerd op 3 maart 2021 om 08:12

 

We gaan bouwen in Houten. Fijn, daadkrachtige politici die hun bijdrage willen leveren aan het oplossen van de woningproblematiek in Nederland. Lees ik nu Nederland, vraagt u? Ja, niet de problemen van Houten oplossen, of de provincie. Nee, we denken niet klein in de Houtense gemeentepolitiek. Wij werken hier aan een monumentale bijdrage aan het landelijke huisvestingsprobleem.

 

Zijn die mensen niet aangenomen om de lokale problemen op te lossen, vraagt u zich af? Kom, kom. Niet zo bekrompen beste lezer. We zijn hier groots aan het ondernemen in Houten. Ziet u ze al staan? Rond een maquette, iedereen driftig blokjes neerzetten die flatgebouwen moeten voorstellen. Elkaar overschreeuwen, 10 etages, nee 15 kan ook!

 

Ze reserveren natuurlijk wel een prominent plekje voor het standbeeld. De inspanning die onze politici hier leveren is tenslotte standbeeld waardig. Daar zijn de deelnemers het vast unaniem over eens. Voor de benodigde ruimte kijken ze naar de gemiddelde afmetingen van standbeelden uit de Soviet-Unie. Die wisten wel hoe ze een standbeeldje voor hun leiders moesten neerzetten.

 

Herinner ik me dat nu goed? Was er jaren geleden niet een studiereis van de gemeente Houten naar de DDR? Zouden ze daar hebben gezien hoe leefbaar een stad wordt als je er maar genoeg flatgebouwen in neerzet? Ik zal me wel vergissen.

 

En de inspraak dan? Als de burgers het niet willen dan passen de politici hun plannen toch wel aan? Vast en zeker. Snel zei de een, we werpen een rookgordijn op. Of roept de ander, we noemen het woontorens en appartementencomplexen! Dan denken ze vast niet meer dat het flatgebouwen zijn.

 

Is dan alle hoop verloren hoor ik u denken? Leeft Gorbatsjov nog? Kan die onze gemeenteraad niet even uitleggen dat ze een iets wat veroudert bouwkundig systeem aanhangen?

 

Er is nog een laatste kans. Het raadgevend referendum. Maak gebruik van uw stemrecht. Pak dat potlood en laat uw stem horen: stem TEGEN. Als we dat met genoeg Houtenaren doen, kunnen onze politici er niet meer omheen.

 

Casper Sonnega

 


«   »