Home » Blog » Breid uit in oostelijke richting en zorg voor doorstroming door bouwen van ‘ knarren’ hofjes.

Breid uit in oostelijke richting en zorg voor doorstroming door bouwen van ‘ knarren’ hofjes.

Gepubliceerd op 9 maart 2021 om 09:03

 

De Ruimtelijke Koers van het gemeentebestuur van Houten barst van de ambities waarvan nu al duidelijk is dat deze door de gemaakte keuzes volstrekt onhaalbaar zijn.

 

Het kiezen voor inbreioperaties, ruimtelijke verdichting en het omturnen van kantoorgebied en bedrijfsterreinen tot woningbouw betekent namelijk ook kiezen voor zeer langdurige en kostbare procedures.

 

De gewenste ‘goedkope’ huur en – koopwoningen voor starters zijn uitsluitend te realiseren als de bouw/ exploitatiekosten binnen de perken blijven. Dat valt moeilijk te rijmen met de gebieden waar de betaalbare appartementen en woningen volgens B&W moeten worden gerealiseerd. Uitkopen en transformeren van kantoren en bedrijventerrein Doornkade naar woningen betekent per definitie dat de bouwkosten fors oplopen. De weerstand van de directe omgeving tegen bouwplannen leidt tot jarenlange procedures. En dat terwijl de meest voor de hand liggende oplossingen worden genegeerd.

 

Waarom niet in ieder geval een deel van de bouwtaak naar voren trekken door een aantal weilanden aan de oostzijde van Houten op korte termijn te ontwikkelen. Een groot deel van de gronden is al gemeentelijk eigendom. In lijn met het Houtense DNA kunnen relatief snel duizend huizen worden gebouwd waarbij de fietspaden dienen als verbindingsassen, auto’s te gast zijn en elke nieuwe wijk afzonderlijk langs de rondweg met een inprikker kan worden bereikt. De expertise voor grootschalige bouw is nu nog aanwezig bij het gemeentelijk apparaat.

 

Is Houten wel toe aan hoogbouw? In het verleden was hoogbouw van Het Rond, dat als evenknie van het plein in Siena (It) exact dezelfde afmetingen kreeg, onbespreekbaar. Het aantal verdiepingen rondom werd door de gemeenteraad zelfs verminderd waardoor het hele effect van het plein teloor ging.

 

Nu wordt ons gebouwen van 7 tot 14 verdiepingen hoog in het vooruitzicht gesteld. Cumulatie en bij elkaar proppen van mensen, terwijl de nieuwe normaal juist afstand predikt. Ook cumulatie van sociale huur, met zijn specifieke kenmerken, in hoge flats is vragen om problemen. Dit terwijl variëteit in woningaanbod en laagbouw leidt tot nabuurschap en woonplezier. Is B&W zich dat bewust?

 

De wens om te bouwen tegen de A27 en de Utrechtseweg aan betekent ook dat kostbare voorzieningen nodig zullen zijn om fijnstof, geluid etc. binnen de perken te houden. Voor zover er een combi van wonen en werken wordt gerealiseerd zullen deze functies elkaar ook kunnen bijten. We zullen immers ook een goed vestigingsklimaat voor bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid moeten koesteren.

 

Tenslotte: de doorstroming op de Houtense huizenmarkt stagneert. Bij gebrek aan kwalitatief goede appartementen en seniorenwoningen op attractieve locaties blijven 50+er wonen in (grote) woonhuizen terwijl de kinderen zijn uitgevlogen. Overweeg ook een aantal zgn. knarrenhofjes in U vorm of carré vorm, bij voorkeur op loopafstand van de winkelvoorzieningen. De open terreinen tussen de boerderijen en schuren langs de Houtensewetering zijn hiervoor uiterst geschikt. Het doorzicht is immers toch verziekt door bedrijfshallen van de Meerpaal. Hetzelfde concept kan ook worden toegepast in de kleine kernen waardoor grote monumentale boerderijen behouden kunnen blijven en kunnen worden gesplitst in appartementen, al dan niet gecombineerd met de bouw van zgn. bakhuisjes in ruil voor sloop van oude ligboxenstallen en schuren. Dit komt ook de leefbaarheid van de kleine kernen ten goede en zorgt voor doorstroming van de woningmarkt.    

 

Van een makelaar vernam ik dat de verkoop van een groot vrijstaand huis per saldo betekent dat er ca. vijf à zeven vervolg transacties plaatsvinden waarbij uiteindelijk ook de goedkopere/ sociale huurwoning vrijkomt voor diegenen die nu tien tot twaalf jaar moeten wachten. Doorstromen en snel bijbouwen is het devies waarbij lokale expertise van makelaars alsnog benut moet worden. Zij kennen de vraag in de markt en weten wat er echt nodig is.

 

Kortom: grijp het referendum aan om van koers te veranderen en zeg NEE. Kies voor behoud en uitbreiding van het Houtens DNA.

 

Waldemar van Slagmaat, advocaat te Houten


«   »