Home » Blog » Inwoners wordt wakker!

Inwoners wordt wakker!

Gepubliceerd op 15 maart 2021 om 08:08

 

De gemeente probeert u in slaap te sussen. Met afzonderlijke tekeningen voor het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling wil men u doen geloven dat Houten met de Ruimtelijke Koers (RK) groener wordt. Maar niets is minder waar.

 

Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling lopen in elkaar over en beïnvloeden elkaar. De gebieden moeten dus niet afzonderlijk maar als èèn geheel en in onderling verband worden bezien. En de gemeente heeft de straatnamen weggelakt waardoor niet direct duidelijk is waar wat komt. Dat maakt de tekeningen ook nog eens moeilijk leesbaar. Daarom raad ik u aan om de plattegrond op  plattegrond te bekijken. Dan ziet u:

 

  • dat het hele gebied aaneengesloten vol komt met woontorens. In het Centrum tot maximaal 14-hoog (minimaal 6). De flats staan ‘schouder aan schouder’ (zie RK pag. 124).

  • de flats lopen vanuit het Centrum door in zuidelijke richting over De Molen. Pas na De Molen nr. 77 gaat het omlaag. Maar de flats zijn nog steeds 5 tot 10-hoog en staan ‘schouder aan schouder’.

 

  • op De Molen komen de flats dicht op de weg te staan. Het staat letterlijk in de RK: “Met de herinrichting van de Molen worden die grenzen verlegd, waardoor de bebouwing dichter tegen straat komt te staan” (pag. 129).

 

  • maar gelukkig: “Ondanks dat panden tegen elkaar aan en in de rooilijn staan, zijn openingen tussen gebouwen mogelijk” (pag. 131).

 

  • het racketcentrum gaat plat. Daar kan het weer tot 14-hoog worden als ‘onderbreking’. Anders wordt het immers wel heel eentonig.

 

  • en dan gaat het door met flats tot 10-hoog over De Koppeling en verder in oostelijke èn westelijke richting tot op De Maat (= Praxis/Action).

 

Op basis van de feiten kan ik niet anders concluderen dan dat het hele gebied zeer ingrijpend zal veranderen. Hoge, massieve, bouw van ongekende omvang: woontorens dicht op de weg. ‘Schouder aan schouder’ met nu en dan een opening. Verstening. Kanaleneiland en Overvecht zijn er niets bij.


Het beloofde groen moet tussen die torens met een vergrootglas worden gezocht. Op het racketcentrum is een ‘park’ ingetekend tussen flats van 14-hoog. Daar komt dus geen zon. Denkt u dat het daar goed toeven is? Ik denk het niet: het wordt al snel een hondentoilet en zwerfvuil verzamelplaats.


En wie zal in zo’n omgeving een gezin willen stichten? Wie wil zijn kinderen laten opgroeien tussen woontorens en steen? Ik vrees dat dit er niet veel zullen zijn. Natuurlijk zullen jongeren aanvankelijk blij zijn met een appartement op 12-hoog. Maar op termijn willen ook zij verhuizen naar een woning waar hun kinderen wel buiten kunnen spelen en veilig kunnen opgroeien. En dat is de kern van mijn bezwaar tegen de Ruimtelijke Koers: er wordt geen samenleving gebouwd maar een duiventil. Ik heb maar een advies: STEM TEGEN!
 STEM TEGEN!

 

Karen Machielsen

 


«   »