Home » Blog » Zoekt u een woning in Houten?

Zoekt u een woning in Houten?

Gepubliceerd op 10 maart 2021 om 08:29

 

Binnenkort mag ieder inwoner van Houten zich via het referendum uitspreken over de toekomst van Houten. Behouden wij de ruimtelijke kwaliteiten van Houten, de vertrouwde dorpse sfeer en kleinschaligheid van laagbouw en groene leefomgeving of kiezen we samen voor verstedelijking en verdichting? 

 

Wij, de groep van het Manifest “Houtense Koers” hebben een alternatief toekomstconcept uitgewerkt, waarin mens en milieu centraal staan.

 

Ons doel is het beschermen en versterken van het Houtens DNA. Bouwen voor jong en ouder, minder verstedelijkt en verdicht, maar op een menselijke maat, duurzaam en groen, in Centrum, Molenzoom en Koppeling en in Houten-Oost.

 

Een groot deel van de bouwopgave is bedoeld om de doorstroming binnen Houten op gang te brengen en jongeren en starters een kans te geven op een betaalbare eigen woning.

 

Wij stellen voor om in Houten-Oost een geslaagde mix van woonvormen te realiseren die past bij de woonwensen van onze woningzoekenden.

 

Daarom willen wij de woonbehoefte van onze inwoners beter in beeld brengen. Hoeveel jongeren zoeken een eigen plek, hoeveel starterswoningen zijn nodig, hoeveel eigenaren van gezinswoningen willen graag verhuizen naar een passende seniorenwoning en welke woonwensen hebben zij concreet?

 

Op onze website kunt u de eerste resultaten van onze enquête woonwensen vinden. Er is nog altijd gelegenheid om de enquête in te vullen!

 

Wij denken dat het noodzakelijk is om onze woningzoekenden actief bij de Houtense bouwopgave te betrekken. Burgerinitiatieven zoals de “knarrenhofjes”  brengen inwoners bij elkaar en zetten de woonwensen en zorgbehoefte op de kaart. Dit willen we ook voor onze jongeren en starters organiseren. 

 

Houten kent geen voorrangsregels voor woningzoekende inwoners (behalve kernbinding -‘t Goy, Schalkwijk, -Tull en ‘t Waal). Wij vinden het belangrijk om onze woningzoekenden een gezicht te geven en een betere kans.

 

Daarom roepen wij alle woningzoekende Houtenaren op onze enquête woonwensen op de website in te vullen.

 

Wij willen graag met een aantal jongeren en starters een werkgroep wonen vormen. Ook hopen wij een werkgroep wonen voor senioren te kunnen starten. Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde inwoners die ons hierin actief willen steunen. U kunt contact met ons opnemen via houtensekoers@gmail.com.

 

Voor ons is er geen twijfel mogelijk; we moeten bouwen.  Een stem TEGEN de Ruimtelijke Koers is GEEN stem TEGEN  bouwen.  Wij willen bouwen naar behoefte, bouwen voor de toekomst en bouwen voor de lange termijn.  Op de Houtense manier: mens en milieu centraal!

 

Annette Kreft, Houtense Koers


«   »