Home » Blog » Over een hoog déjà-vu-gehalte gesproken

Over een hoog déjà-vu-gehalte gesproken

Gepubliceerd op 12 maart 2021 om 08:04

 

De grootse/megalomane plannen van destijds (2017) om fort Honswijk te ontwikkelen hebben behoorlijk veel gelijkenis met de opzet en presentatie van de Ruimtelijke Koers. Zowel bij Honswijk als bij de Ruimtelijke Koers is in eerste instantie ingezet op inhuur van peperdure expertise van buitenaf. Dat mag, maar dan moet het resultaat daar wel naar zijn. Bij Honswijk kwam men met een ontwikkelingstraject waar zowat niemand zich in kon vinden. Er volgde een RTG in de Wiese waarbij de gemeenteraadsleden zich een hoedje schrokken. De inspraak was massaal en inhoudelijk tot in de puntjes verzorgd. De kloof tussen de burgerij en de bestuurlijke bubbel bleek gigantisch. De gemeenteraad nam haar taak toen wel serieus en verwees ondanks massieve collegedruk het plan naar de prullenbak. Maar daar was de kous nog niet mee af.

 

Het jaar daarop waren er gemeenteraadsverkiezingen met een onverwachte winst ten opzichte van de verwachtingen van 2 zetels voor het CDA en het verlies van 2 zetels voor de VVD. Ook ITH scoorde hoog. Het bleek dat de zorgen over de aanpak en de ontwikkelingsrichting van Honswijk niet alleen in Schalkwijk maar ook in heel Houten toen tot uiting kwamen. Ik heb destijds mijn partij gewezen op het unieke signaal van Houten en een college te vormen met nog een grote plaatselijke partij. Men koos jammer genoeg voor een andere winnende partij, die de plus kreeg door een landelijk charismatische jonge leider. Die winst was niet plaatselijk gedragen. En dat begint zich nu te wreken.

 

Het huidige college doet haar uiterste best om de nieuwe betrokken bestuursstijl te praktiseren. En ik geef toe dat het in deze coronatijd met al zijn beperkingen qua inspraak niet eenvoudig is. Maar 397 zienswijzen zijn niet online af te handelen. Men voelt zich fysiek niet gekend en dan is het nu voorliggende referendum wel het minste wat je kunt verwachten. Ik had verwacht dat net als bij Honswijk ook nu de gemeenteraad wel zou ingrijpen. Nee, men koos voor het indienen van een historisch aantal van meer dan 80 moties en amendementen op het raadsvoorstel. Ik vernam dat er meerdere raadsleden nadien aan de zuurstof moesten. Als je zoveel moet repareren aan het raadsvoorstel stelt het niets meer voor. Gevalletje Toren van Pisa, die krijg je ook niet meer recht.

 

Ik heb destijds ook een zienswijze ingediend, omdat mij bij de eerste (fysieke) inspraakavond van de Ruimtelijkje Koers in het Houtens iets was opgevallen. Houten Oost bleek op voorhand al geen ontwikkelingsgebied. Van 2006 t/m 2014 heb ik de plaatselijke democratie mogen dienen en in die periode hebben wij besloten om de hockeyvelden richting de Meerpaal te verplaatsen. Hoewel Houten Oost onze voorkeur genoot, maar die locatie was gereserveerd voor toekomstige woningbouw. Het is eigen grond van de gemeente en dus een mooi spaarpotje.

 

Als je in de Ruimtelijke Koers op voorhand afziet van de ontwikkelings-/verdienmogelijkheid aldaar dan moet je toch een zeer groot gat in de toekomstige begroting dichten was mijn zienswijze. Het online antwoord werd door de wethouder geclusterd in de betere optie op Doornkade en Houten Noord-West en daar kon ik het mee doen. Doordat het debat niet in de openbaarheid heeft kunnen plaatsvinden zijn de emoties gebleven en lijkt het een potje armpje drukken te worden tussen de gemeente en haar burgers. Dat staat nu te gebeuren met allerlei beweringen over en weer.

 

Zoals: "Starters stop je niet in konijnenhokken op de Molenzoom" of: "Jan Modaal mag gaan fijnstofhappen op Doornkade" en: "Zonder Ruimtelijke Koers geen woningbouw voor de jeugd".

Vandaar dat ik het gemeentebestuur oproep om eens te gaan kijken in het prachtige Hoef en Haag in Vianen. Een prachtig initiatief in wording voor jan en alleman wat direct uitvoerbaar is in Houten Oost. Is de durf en daadkracht er nog onvoldoende en verblijft men liever in de geriefelijke bestuurlijke bubbel van het gemeentehuis dan moeten we nog hooguit 1 jaar wachten. Het blijft opmerkelijk dat het nu populaire adagium ook voor Houten opgaat. Zij die door hun denkwijze het probleem hebben veroorzaakt gaan het niet oplossen.

 

Volgend jaar gaan we ook weer naar de stembus en los van de uitslag van het referendum zal de huidige patstelling tussen bestuurlijk Houten en een betrokken deel van haar burgers weer tot uiting komen. Het zou mij niet verbazen dat door de ontzuiling en liefde voor de eigen omgeving de echte plaatselijke politiek de grote winnaar kan worden. Als zij in aanloop naar die verkiezingen een echte Ruimtelijke Koerswijziging voorstelt dan is er nog genoeg te repareren.

 

Ton Uijttewaal steunt het referendum en stemt TEGEN.


«   »