Home » Fabels én Feiten » Fabels

Fabels

 1. Fabel: Houten heeft opdracht om 5.800 woningen te bouwen.
  De Rijksoverheid heeft geen bouwtaak aan Houten opgelegd.

 

 1. Fabel: met de Ruimtelijke Koers bouwen we voor de eigen inwoners.

Houten is gebonden aan afspraken met 15 buurgemeenten. Die afspraken zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening regio Utrecht. Daardoor heeft Houten geen mogelijkheden om blijvend voorrang te geven aan eigen inwoners. Ook inwoners van de andere 15 Utrechtse gemeenten komen in aanmerking voor een sociale huurwoning in Houten.

 

 1. Fabel: met de Ruimtelijke Koers bouwen we voor ónze jongeren.
  Dit is onjuist. De Huisvestigingsverordening regio Utrecht staat dit niet toe, zie fabel twee. 

 

 1. Fabel: de Ruimtelijke Koers voorziet in de woonbehoefte van ouderen.

Bij het opstellen van de Ruimtelijke Koers werd geen onderzoek gedaan naar de woonwensen van onze inwoners van 30 jaar en ouder. Als niet wordt gebouwd voor de behoefte van deze groep wordt de gewenste doorstroming juist niet gerealiseerd. 

Een motie om de woonbehoefte van Houtenaren van 30 jaar en ouder in kaart te brengen is in de raadsvergadering van 21 januari 2021 afgewezen.

 

 1. Fabel: hoogbouw is de oplossing voor de woningbehoefte in Houten.

Dit is niet waar. Natuurlijk zijn er alternatieven. Een groep betrokken inwoners maakte het Manifest de Houtense Koers. Dit Manifest beoogt evenveel woningen te bouwen mét behoud van het Houtense DNA. Wij raden u aan dit Manifest eens te lezen. Hier wordt u vast blij van.

 

 1. Fabel: de gemeente voert regie over de bouw.
  De gemeente kan geen regie voeren omdat zij de gronden niet bezit. De gemeente laat de initiatieven over aan projectontwikkelaars.

 

7.  Fabel: de Ruimtelijke Koers laat het Houtense DNA intact.

Niet volgens Robert Derks, stedebouwkundige in het team dat het Houtense DNA heeft ontworpen. Dat team hanteerde de visie: “Eerst het groen dan de stenen.” Uitgangspunten daarbij waren de menselijke maat en gemeenschapszin (laagbouw en wijkgericht), voorrang voor langzaam verkeer (veiligheid en ontmoeting), veel openbare ruimte met groen en speelplaatsen.

Het concept van Houten is uniek en heeft zich in de praktijk bewezen. Het staat ook internationaal in de belangstelling. De Ruimtelijke Koers wijkt op alle onderdelen af van dit concept. 

 

 1. Fabel: de Ruimtelijke Koers legt nog niets vast.

Dit is niet waar. De bouwlocaties zijn concreet. Op de plankaart is met kleuren en vlakken precies aangegeven waar en tot welke hoogte gebouwd kan worden. Projectontwikkelaars kunnen die ruimte benutten. Niets wijst erop dat zij dit niet zullen doen.