Home » Het referendum » Waarom een referendum?

Waarom een referendum?

Waarom een referendum over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?

Omdat wij aan de gemeenteraad duidelijk hebben willen maken dat er onder de Houtense bevolking onvoldoende draagvlak is voor dit plan. Inwoners voelden zich overvallen. Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde plan Toekomstvisie Houten geldt tot 2025. De bouwplannen van de Ruimtelijke Koers zijn daarmee in strijd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren de plannen van B&W niet bekend. Grootschalig bouwen was niet aan de orde. B&W wilden dat de gemeenteraad op 19 januari 2021 instemde met de Ruimtelijke Koers. Dat is voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarmee werd de kiezer buiten spel gezet. Gezien het verzet onder de inwoners zou de beslissing over grootschalig bouwen met zoveel hoogbouw over de verkiezingen van 2022 heen getild moeten worden. Dan kan de kiezer zijn stem laten horen. Zo hoort dat te gaan: dat is de koninklijke weg. Maar B&W en een meerderheid van de gemeenteraad wilden dit niet. Daarom hebben we met de aanvraag tot een referendum aan de noodrem getrokken. Deze  aanvraag is door ruim 4000 Houtenaren ondersteund. Op 19 januari heeft de raad ingestemd met een referendum over de ruimtelijke koers.

 

Wat staat er in de Ruimtelijke Koers Houten 2040?
Het College van B&W wil 5.800 woningen bouwen. Zij willen én hoogbouw én veel woningen in het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling én in een nieuwe wijk in Noord-West aan de snelwegen A27 en A12.  Voor informatie zie de website van de gemeente Houten.

 

De Ruimtelijke Koers is in strijd met de Toekomstvisie Houten 2015-2025
In juni 2015 stemde de gemeenteraad in met de Toekomstvisie Houten 2015-2025. De Toekomstvisie kwam tot stand in overleg met 1.200 inwoners en werd breed gedragen. In de Toekomstvisie staat:


“Met 50.000 inwoners heeft Houten nog een schaalniveau waar mensen elkaar kennen en herkennen. Hier hechten we waarde aan en daarom kiezen we, na eerdere groeitaken in de jaren ‘80 en de jaren ‘90 niet meer voor een nieuwe groeitaak. Er is nog wel plek voor nieuwe woningen, ook in de kleine kernen, maar de bouwlocaties zijn kleinschalig”

 

Als de Toekomstvisie Houten 2015-2025 wordt verlaten, mag dat wat ons betreft niet buiten de kiezer om. Daarom dit referendum.