Home » Het referendum » Wat is een referendum?

Wat is een referendum?

Een referendum is een volksstemming waarbij de kiezer zich kan uitspreken over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Het referendum is raadgevend. Dat betekent dat de gemeenteraad niet gebonden is aan de uitslag. Dit staat in de referendumverordening.