Home » Plattegrond

Manhattan aan De Molenzoom

In de Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040 staan plattegronden waarop de plannen zijn ingetekend. Zo vindt u op pagina 123 de plannen voor het Centrum, op pagina 130 die voor De Molenzoom en op pagina 140 de plannen voor De Koppeling. In die plattegronden ontbreken straatnamen. Daardoor lezen de plattegronden moeilijk en wordt niet duidelijk wààr wordt gebouwd.

Het tweede punt dat opvalt, is dat het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling los van elkaar zijn gepresenteerd alsof het afzonderlijke gebieden zijn. Maar dit is niet de werkelijkheid. Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling lopen immers in elkaar over.

Daarom treft u hieronder èèn plattegrond aan van de Ruimtelijke Koers met daarop het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling èn alle straatnamen.

Enkele citaten uit de Ruimtelijke Koers:

Het Centrum:

“Het Centrum wordt (…) verdicht met woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en werkfuncties. (…) Er wordt voornamelijk uitgegaan van sloop en nieuwbouw. Om het beoogde programma te huisvesten zal de nieuwbouw hoger zijn dan de huidige bebouwing” (pag. 122)

“Voor het centrumgebied geldt het basisprincipe van het samengestelde bouwblok: meerdere panden die schouder aan schouder in de rooilijn staan (…)” (pag. 124)

 

De Molenzoom:

“De bebouwing staat straks schouder aan schouder in de rooilijn die momenteel de kavelgrenzen volgt. Met de herinrichting van de Molen worden die grenzen verlegd, waardoor de bebouwing dichter tegen straat komt te staan” (pag. 129)

“Ondanks dat panden tegen elkaar aan en in de rooilijn staan, zijn openingen tussen gebouwen mogelijk” (pag. 131)

 

Uit de plattegrond en de tekst volgt dat een groot aaneengesloten gebied wordt volgebouwd met flats. In het Centrum is tot maximaal 14-hoog mogelijk en dit loopt door in zuidelijke richting over De Molen. Pas na De Molen nr. 77 gaat het omlaag naar maximaal 10-hoog. En al die flats komen dichter op de weg te staan. De zone tot maximaal 10-hoog gaat over de gehele Molen door op De Koppeling. Zowel in oostelijke als in westelijke richting wordt op De Koppeling tot maximal 10-hoog gebouwd. In westelijke richting gaat de zone van maximaal 10-hoog zelfs door tot op De Maat (= Praxis/Action).

Hieruit blijkt dat de geplande bebouwing een enorme omvang en massaliteit heeft. Torenflats tot maximaal 14-hoog met daarom heen een enorm gebied met flats tot maximaal 10-hoog. Met recht Manhattan aan De Molenzoom!