Home » WOB-verzoeken

WOB-verzoeken

Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn op 11 oktober 2020 vier WOB-verzoeken ingediend. Dit is gedaan om inzicht te verkrijgen in de besluitvormingsprocessen die hebben geleid tot de Ruimtelijke Koers Houten 2040. De gemeente is niet transparant, wat de indruk wekt dat men veel te verbergen heeft. Wij hebben stukken opgevraagd over contacten met projectontwikkelaars en over de financiële onderbouwing van de bouwplannen. Dat zijn zeer relevante gegevens over het proces van de besluitvorming en de financiële haalbaarheid. Die informatie is ons ten onrechte geweigerd. Helaas hebben we te weinig tijd om de stukken alsnog via een procedure af te dwingen.

Ontvangen reactie van de gemeente:

 

  •  Eerste verzoek:

Gehele reactie WOB-verzoek 1:

WOB 1
PDF – 315,7 KB 275 downloads

 

 

  • Tweede verzoek:

Gehele reactie WOB-verzoek 2:

WOB 2
PDF – 1.011,5 KB 248 downloads

 

 

  • Derde verzoek: geen inhoudelijke reactie ontvangen. Dit is in strijd met de wet. De wet bepaalt namelijk dat de stukken binnen een termijn van 2x 4 weken moeten worden verstrekt oftewel voor 7 December 2020.